บริการซ่อมนาฬิกาโบราณ ตั้งพื้น แขวนผนัง นาฬิกาคุ๊กคู หอนาฬิกา Is it Clock? We repair.

ด็อกเตอร์คล็อก (Dr. Clock, www.doctorclock.net) รศ. ดร. วัลลภ มีความยินดี เสนอตัว ให้บริการซ่อมนาฬิกาโบราณ ทุกประเภท ทั้งแขวนผนัง ตั้งพื้น  ซ่อมนาฬิกาคุ๊กคู (Cuckoo) หรือ นาฬิกากุ๊กกู ทุกอาการ เราจะปลุกนาฬิกาที่ท่านรัก ให้ฟื้นมาบอกเวลาได้ดังเดิม รับประกันคุณภาพ  ที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ท่าน เพราะเราจะทำงานบนพื้นฐาน จรรยาบรรณในวิชาชีพ ไว้วางใจได้ มุ่งหวังให้เราได้เป็นช่างนาฬิกา ประจำครอบครัวของท่าน

เจ้าของนาฬิกาโดยมาก มักหวาดระแวง ในการนำนาฬิกาไปซ่อม เกรงจะถูกหลอก คิดค่าซ่อมแพงเกินจริง มีการทำร้ายนาฬิกาของตน ถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนออกไป อ้างสาเหตุต่างๆ ในการต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย เสมือนถูกมัดมือชก ขาดทางเลือก สิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้น จึงทำให้ต้องเสวงหาช่างซ่อมที่มีฝีมือ และไว้ใจได้ ที่กล่าวมานี้ เป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ ดร.คล็อก เสนอตัว ในเรื่องการบริการซ่อมนาฬิกา

งานบริการซ่อมนาฬิกาข้อมือ ทั่วไป เช่น เปลี่ยนถ่าน ตัด-ต่อ เปลี่ยนสาย ตรวจเช็คเครื่อง งานรอรับได้เลย ถ้าต้องถอดล้างเครื่อง เปลี่ยนชิ้นส่วน ก็อาจต้องรอในวัน สองวัน ผลงานจะมีคุณภาพ มาตรฐาน ดูรายละเอียด ในหัวข้อ งานบริการ และ วิธีการทำงานของ ดร.คล็อก

งานบริการซ่อม นาฬิกาโบราณ ถอดล้างเครื่อง หล่อลื่น ซ่อมแซมงานไม้ การปรับตั้งชิ้นส่วนกลไก ต่าง ๆ ให้เครื่อง ทำงานได้อย่างเที่ยงตรง นอกจากนั้นในบางกรณี อาจต้องเปลี่ยนอาหลั่ย หรือต้องผลิต ทำชิ้นส่วนด้วยมือ ซึ่งเป็นงานฝีมือ เรารับประกันผลงานที่ท่านต้องประทับใจ อย่าลังเลใจ ที่จะติดต่อ ด็อกเตอร์คล็อก ในการดูแล ซ่อมบำรุงนาฬิกาของท่าน

งานออกแบบสร้างนาฬิกาหอ งานติดตั้งนาฬิกาหอ งานซ่อมบำรุงนาฬิกาหอ  เป็นหอนาฬิกา ติดตั้งบนผนังสูง อาคาร สำนักงาน สถานศึกษา มหาวิทยาลัย  นาฬิกาสนาม นาฬิกาถนน ถ้านาฬิกาไม่เดิน เดินไม่ตรง ไม่ตีบอกเวลา ไม่มีเพลง ต้องซ่อมบำรุง ส่วนกลไก(Hardware)  เช่น ชิ้นส่วน เฟือง ระบบส่งกำลัง มอเตอร์ขับ  และส่วนควบคุม โปรแกรม (Software) ดูรายละเอียด หัวข้อ งานออกแบบสร้าง และบริการซ่อมนาฬิกาหอ

โทร...  นัด  เพื่อพบ ด็อกเตอร์คล็อก (รศ.ดร. วัลลภ จันทร์ตระกูล)

ไม่ได้เปิดหน้าร้าน แต่ซ่อมที่บ้าน   ดูแผนที่มาที่บ้าน

90/39 หมู่บ้านจงสุข ซอย 5 ถนนวงศ์สว่าง 19

เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทร 081 684 6705,  E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Line ID : wallop123

สาระ ข้อมูล และรูปภาพ ที่นำเสนอใน web page นี้ เป็นลิขสิทธิ์ ของด็อกเตอร์คล็อก