Anniversary Clock หรือ นาฬิกา 1000 วัน

นาฬิกา Anniversary Clock หรือนาฬิกา 400 วัน และ 1000 วัน มีชุดเฟือง ชุดเดียวทำหน้าที่เดินเข็มนาฬิกา มีชุดคลายเฟือง Escapement เป็นสปริงแนวดิ่ง ด้านบนเป็น แกน การเปลัยนสปริง ชนิดประเภท การปรับตั้งศูนย์ ปรับความเที่ยง มีชุดลูกบอลทอง ด้านล่าง หมุนไปกลับ ทำหน้าที่ ตุ้มแกว่ง หรือ pendulum

 การใช้งาน

มีทั้งแบบกลไก และใส่ถ่าน