Rolling Ball Clock

เป็นนาฬิกา ใช้ลูกบอลเหล็ก เป็นส่วนประกอบ มีแบบต่างๆ ดังนี้

Congrif  ลูกบอลวิ่งไปมา ในถาดทองเหลือง ใช้เวลาที่ลูกบอลวิ่งเป็นฐานเวลา  โชว์หลักการ แต่เอาแน่กับความเที่ยงตรงไม่ได้

 

Kugeluhr ของประเทศเยอรมัน ลูกบอลถูกตักขึ้นมาวางเรียง เพื่อแสดงเวลา