เกี่ยวกับเรา

 

ด็อกเตอร์คล็อก (www.doctorclock.net) จัดตั้งขึ้นเมื่อ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ เป็นความตั้งใจของ รศ. ดร. วัลลภ จันทร์ตระกูล ที่จะใช้เป็นสื่อ เป็นศูนย์กลางแหล่งหนึ่ง ในการเผยแพร่ความรู้ด้านนาฬิกา การพัฒนา และเทคโนโลยีด้านเวลา

 

งานบริการของด็อกเตอร์คล็อก ได้แก่ การให้บริการทั่วไป  การซ่อม เปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ หรือการสร้างชิ้นส่วนเฉพาะชิ้น เพราะไม่สามารถหาอะไหล่ได้ การปรับความเที่ยงตรงเวลา เพื่อให้นาฬิกาบอกเวลา แม่นยำ ใช้งานได้เป็นปกติ และสร้างความพึงพอใจ ความสบายใจ ให้เจ้าของนาฬิกา ท่านจะได้รับข้อมูลด้านเทคนิคที่ถูกต้อง

การบริการครอบคลุมนาฬิกาทุกรูปแบบ เช่น นาฬิกาโบราณ แบบแขวนผนัง ตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น นาฬิกาคู๊ก-คู นาฬิกาข้อมือ ไขลาน ออโตเมติก ควอท์ใส่ถ่าน โครโนกราฟ จับเวลา เป็นต้น ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนาฬิกา ท่านที่จะสร้างนาฬิกา เพื่อการประชาสัมพ้นธ์ เช่นหอนาฬิกา ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นต้น

ปัจจุบัน ( พ.ศ.2562) ด้วย ด็อกเตอร์คล็อก มีอายุมากขึ้น มือไม่เที่ยง จึงงดบริการงานนาฬิกาข้อมือ แต่จะให้คำแนะนำ ตอบคำถามต่างๆ ที่ท่านมีข้อสงสัย เพื่อจะแนะนำแหล่งซ่อม แหล่งอาหลั่ย หรือการซ่อมที่ไม่เสียความรู้สึก สมมูลค่าที่จ่ายไป งานบริการที่เน้น ก็คืองานนาฬิกาโบราณ ทุกรูปแบบ นาฬิกาคุ๊กคู และ หอนาฬิกา ซึ่งนำสินค้าเข้า จากประเทศเยอรมัน  

ดร.คล็อก มีความพร้อมด้านเครื่องมือ ทั้งเครื่องมือพื้นฐาน และเครื่องมือเฉพาะ โดยเฉพาะเครื่องตรวจสอบ ตั้งความเที่ยงตรงของเวลา สำหรับนาฬิกาไขลาน หรือออโต ด้วยเครื่อง Time  Grapher  เครื่องล้างนาฬิกาด้วย Ultrasonic  การใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง มีวิธีการ ขั้นตอนตรวจซ่อมตามหลักวิชาการ ประกอบกับความรู้และประสบการณ์ด้านนาฬิกา การเป็นช่าง เป็นครูช่าง จึงเป็นหลักประกันว่า ผลงานที่มีคุณภาพ ประทับใจ

ความ ตระหนักประการสำคัญ คือ คุณภาพงานบริการ และจรรยาบรรณ ในการให้บริการ ที่จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจ ความถูกต้อง ความไว้วางใจ ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ  ความมีน้ำใจ เป็นมิตร เป็นพี่ น้อง เหมือนญาติมิตร  ต้อง การซ่อมนาฬิกา โปรดโทรนัด..... เพื่อพบ ด็อกเตอร์คล็อก  ที่ 90/39 หมู่บ้านจงสุข ซอย 5 ถนนวงศ์สว่าง 19 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

 

รศ. ดร.วัลลภ จันทร์ตระกูล

โทร 081 684 6705,  E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Line ID : wallop123

www.doctorclock.net