งานซ่อมนาฬิกาประเภทต่างๆ

การออกแบบนาฬิกามีประเภทต่างๆ ลักษณะงานซ่อมจะแตกต่างกันไป มีเรื่องราว น่าสนใจ และประทับใจ จะนำเสนอประสบการณ์ 

นาฬิกาอาจแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ดังนี้ นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาแขวนผนัง นาฬิากาตั้งโต๊ะ นาฬิกาตั้งพื้น นาฬิกาคุก-คู นาฬิกาลูกบอล นาฬิกาบอกสัปดาห์ เดือน นาฬิกา Atmos อย่างไรก็ตามอาจแบ่งเชิงโครงสร้างส่วนประกอบ การทำงานได้ คือแบบกลไก แบบใส่ถ่าน แบบ 2, 3 ลาน   แบบชุด Escapement ต่างๆ กัน 

นาฬิกาคุกคู  Gent Clock  แบบถ่าน 1 ก้อน Seiko  Kundo  Aniversary clock   หอนาฬิกา pallet clock  แบบควบคุมด้วย Master Clock

รูปนาฬิกาแบบต่างๆ