งานออกแบบสร้าง และบริการซ่อมนาฬิกาหอ

งานออกแบบสร้าง และบริการซ่อม นาฬิกาหอ (Tower Clock, Building Clock and Street Clock)

เป็นนาฬิกาขนาดใหญ่ ที่ติดตั้งอยู่ภายใน หรือ ภายนอกอาคาร อาจมีการเชื่อมต่อกันมากกว่า ๑ เรือน มีหน้าปัทม์แสดงเวลาหลายด้าน เมื่อใช้ไปนานๆ ควรมีการซ่อมบำรุง การล้างทำความสะอาด หล่อลื่น ตรวจสอบชิ้นส่วนกลไก  หากมีชิ้นส่วนชำรุด อาจต้องมีการถอดเปลี่ยน  อีกส่วนหนึ่งคือระบบควบคุม เป็นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ ส่งสัญญาณให้แสดงผลเวลา ที่แม่นยำ บางรุ่นใช้โมดุล GPS ทำให้การแสดงผลเวลาแม่นยำ เป็นมาตรฐาน

นาฬิกาหอ นอกจากจะใช้แสดงผลเวลาแล้ว ยังเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน องค์กร  ส่งเสริมกิจกรรม และการท่องเที่ยว  ทีมงาน ด็อกเตอร์คล็อก โดย บริษัท เอ็น วิค เคิล์น จำกัด มีประสบการณ์ในงานด้านนี้ มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมให้บริการท่าน องค์กร บริษัท ที่ต้องการติดตั้ง  หอนาฬิกา เชิญติดต่อ รศ.ดร. วัลลภ จันทร์ตระกูล (กรรมการผู้จัดการ) โทร 081 684 6705

การดำเนินโครงการ ภายใต้ บริษัท เอ็น วิค เคิล์น จำกัด (ENTWICKELN Co., Ltd.: คลิกไปที่ www.entwickeln.co.th)  ออกแบบติดตั้งนาฬิกาแบบเข็มขนาดใหญ่ เป็นหอนาฬิกา หน้ามุข หรือผนัง อาคาร ที่มุม หรือด้านที่คนสัญจรมาก มองเห็นชัดเจน เพื่อบอกเวลา และ การประชาสัมพันธ์

คุณลักษณะนาฬิกา เป็นนาฬิกาขนาดใหญ่ Diameter ประมาณ 2- 5 เมตร ติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร จะแสดงผลด้วยเข็ม มากกว่า สอง เข็ม คือ นาที และชั่วโมง ควบคุมการทำงานด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้ฐานเวลา ภายใน หรือ จากระบบ GPS

อุปกรณ์ประกอบ ในนาฬิกาหอ มีรายการต่อไปนี้
1) Clock Movement เป็นชุดเฟืองทด ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า มีระบบ Self Lock เพื่อต้านกระแสลม กรณีติดตั้งที่สูงภายนอก มีแกนเพลาสำหรับติดตั้งเข็ม ยื่นออกมาจากผนังอาคาร
2) Master Clock เป็นชุดวงจรอีเล็กทรอนิก ไมโครคอมพิวเตอร์ ที่โปรแกรมไว้ เพื่อใช้ควมคุม Clock Movement ให้แสดงผลเวลาได้ เที่ยงตรงแม่นยำ
3) Dial เป็นหน้าปัทม์นาฬิกาขนาดใหญ่ มีหลายแบบให้เลือก เจ้าของโครงการ สามารถร่วมออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการ แบบไทยๆ แบบโรมัน แบบสัญลักษณ์ราศี  มีทั้งแบบเปลือย และแบบมีแผ่นกระจกป้องกัน
4) Chime and Striking Units เป็นชุดกลไก หรืออีเล็กทรอนิก เพื่อส่งเสียงบอกเวลา หรือเสียงเพลงเหมือนนาฬิกาโบราณ เป็นเสียงอุปกรณ์บอกเวลา เช่น เสียงระฆัง กลอง หรือตามที่ลูกค้าต้องการ
5) Power Supply เป็นวงจรไฟฟ้า จ่ายกระแสไฟฟ้า ให้ระบบทั้งหมด พร้อมทั้งมี Battery สำรอง กรณีไฟฟ้าดับ

หลัก การทำงาน และการควบคุม มีกระบวนการโดยสังเขป คือ ชุดกลไกเฟืองทด มอเตอร์จะได้รับสัญญาณไฟฟ้า จาก ชุด Master Clock ขับหมุนเฟืองทด ให้เข็มแสดงเวลา ในขณะนั้นอย่างเที่ยงตรง เพราะใช้ฐานเวลา จากวงจร Quartz ภายใน หรือจากระบบ GPS ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ จะตรวจสอบควบคุมระบบ จะสั่งให้ชุด เพลง (Chime Unit) หรือ ชุดตีบอกเวลา (Striking Unit) ทำงาน กรณีกระแสไฟฟ้าดับ นาฬิกาจะปรับตั้งเวลา โดยการปรับค่าเวลาที่ Master Clock หรือจะเป็นแบบอัตโนมัติ ก็ได้