เปลี่ยนหน้าปัทม์

หน้าปัทม์นาฬิกา (Dial) เปรียบเสมือนหน้าตา จะดูดีหรือไม่ก็ดูที่หน้าปัทม์  แม้นอยู่หลังกระจก แต่เมื่อใช้ไปนานๆ อาจชำรุด เช่นเครื่องหมาย หลุด  เป็นรอย  ม่น หรือชำรุดจากการซ่อม งานบริการคือ การถอดเครื่องออกจากตัวเรือน ประกอบขีด หรือเครื่องหมายเข้าไปใหม่ และจะต้องให้ได้ตำแหน่ง และสวยงามด้งเดิม  การใช้กาวเฉพาะ การนำกาวตราช้าง หรือกาวร้อนมาใช้ ไม่ถูกต้อง จะทำให้หน้าปัทม์เสียหายได้  การเช็ดล้างต้องทำอย่างนุ่มนวล มิฉะนั้นจะเกิดรอย หน้าตาเสียหายได้

หน้าปัทม์ใหม่ และหน้าปัทม์ ที่ซ่อมบริการ ต้องจัดเก็บใส่ซอง  ไว้เพื่อป้องกัน เป็นรอย และสกปรก  หน้าปัทม์นาฬิกาเก่า เป็นคราบสกปรก อาจล้างทำความสะอาดด้วยความระมัดระวัง

ปัญหาอีกประการคือ แกนยึดหน้าปัทม์ หัก อาจทำให้ตำแหน่งหมายเลขบอกเวลา ไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง  การแก้ปัญหาง่าย ๆ อาจใช้แถบกาว  แต่อาจทำไม่ได้ เพราะใต้แผ่นหน้าปัทม์ต้องมีแหวนรองหน้าปัทม์ อาจเป็นโลหะ หรือพลาสติก กรณีมีแผ่นแสดง วันที่ สัปดาห์ กรณี คือการเปลี่ยนใหม่ ต้องตัดสินใจ ระหว่างของเทียม กับ ของแท้ ซึ่งมีราคาสูงกว่า

การบริการซ่อมนาฬิกาโดยทั่วไป การถอดเข็มออก จะต้องใช้เครื่องมือถอดเข็ม และมีแผ่นพลาสติกรองหน้าปัทม์ และทุกครั้งที่ถอดหน้าปัทม์ออก ต้องนำเก็บใส่ซิบ เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน