เปลี่ยนเข็ม

เข็มนาฬิกาข้อมือ (Hands) ประกอบด้วย สาม เข็ม ได้แก่ เข็มชั่วโมง เข็มนาที และเข็มวินาที  ประกอบโดยการสวมอัดบนแกน ซึ่งสวมกันเป็นปลอกแต่ละชั้น ดังนั้นอาจมีการหลุดได้ โดยเฉพาะเข็มวินาที  การแก้ไข โดยการถอดเรือนนาฬิากาออก หลังจากถอดแกนไขแล้ว ใช้หนีบจับเข็มสวมเข้ากับแกน แล้วกดเบาๆ ด้วยแกนกดเข็ม ให้เข็มเข้าที่ และตำแหน่งการทำงานที่ถูกต้องสัมพันธ์กัน กับระบบวัน วันที่ ต้องตรวจสอบแนวระดับ เข็มไม่ขัดกัน ไม่เกี่ยวกับเครื่องหมายขีดบนหน้าปัทม์  ในบางกรณีต้องเปลี่ยนเข็ม เพราะเข็มหัก ดังนั้นต้องระวังระหว่างการซ่อมนาฬิกา  กรณีนาฬิกาตกหล่น กระจกแตก  เข็มอาจชำรุดได้เช่นกัน 

เข็มลักษณะ ต่างๆ                                                                        เครื่องมือถอดเข็ม  ใช้ประกอบกับแผ่นรอง พลาสติก 

การประกอบใช้ แกนกดเข็ม ให้แน่น เมื่อประกอบ หรือรับแรงกระเทือนบ้าง จะต้องไม่หลุด เพราะสวมด้วยความฝืด ต้องประกอบตำแหน่งเข็ม ให้สัมพันธ์กับการดีดแสดงวันที่  ต้องตรวจสอบการชี้ตรงตำแหน่ง และ แนวระดับ เข็มจะไม่เกี่ยวกัน ไม่กดทับกัน  ต้องจับยึดเรือนบนถ้วยรอง แท่นรอง  ต้องระวังการขีด ข่วนบนหน้าปัทม์