ความรู้เกี่ยวกับนาฬิกา

นาฬิกา เป็นอุปกรณ์บอกเวลา ในสมัยก่อนการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอีเล็กทรอนิกส์ยังไม่ก้าวหน้าพอ  นาฬิกาโดยทั่วไปจึงเป็นแบบกลไก นาฬิกาแขวน ตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น ข้อมือ นาฬิกาหอ นาฬิกาจับเวลา