นาฬิกาแขวน นาฬิกาปลุก

ปัจจุบัน นาฬิกาแขวนผนัง ส่วนมากจะใส่ถ่าน หรือเป็นนาฬิกา ควอท์ นั่นเอง โครงสร้างทั้งหมดทำด้วยพลาสติก มีแบบเดิน ติก ติก และเดินแบบต่อเนื่อง  แบบหลังจะเปลืองถ่าน ใช้ไม่นานต้องเปลี่ยนถ่านใหม่  นาฬิกาปลุกก็มีโครงสร้างเช่นเดียวกันกับ นาฬิกาควอท์ แบบแขวน  แต่ตัว ไอซี จะมีสัญญาน ปลุก ตามตำแหน่งเวลาที่กำหนดไว้  ราคาเครื่องไม่สูงนัก  แต่กรณีของเก่าๆ ก็น่าซ่อมไว้ประดับบ้าน และยังบอกเวลาได้เหมือนเดิม

 

 

 

โครงสร้างของนาฬิกา ควอท์ จะประกอบด้วยกลไก  ซึ่งเป็นเฟืองทดรอบ(ทดช้าลง เพื่อให้ได้กำลังหมุนบิด Torque) ไอซี หรือ ไมโครโปรเซสเซอร์  กระป๋องควอท์ คอลย์ เหนี่ยวนำ เฟืองแม่เหล็ก ให้หมุนค้วยความเร็วรอบที่แม่นยำ ให้เข็มวินาท นาที และ ชั่วโมง แสดงเวลา ได้ถูกต้อง แม่นยำ

 

 

 

นาฬิกา Orient รุ่นนี้ มีระบบกลไกเคาะแกนเสียง ดังกังวาล เป็นธรรมชาติ             เรือนนี้ มีแพนดูลั่ม แกว่งไป-มา และ เสียงเพลง Westminster

 

 

 

นาฬิการุ่นนี้ แบบ Pulse Motor One Transistor ร่วมกับ Coil Spring  ปัจจุบันน่าจะหายาก  แต่ยังซ่อมได้

 

ชิ้นส่วนภายใน นาฬิกาควอท์ โดยทั่วไป ประกอบด้วยชุดวงจรไอซี  คอล์ยเหนี่ยวนำ เฟืองแม่เหล็ก เฟืองกลไก ถ่ายทอดการหมุนจากเฟืองแม่เหล็ก   เพื่อแสดงผลเวลา วินาที นาที ชั่วโมง การปรับตั้งเวลา  การใช้ไปนาน เครื่องอาจเดินช้า ต้องถอดล้างทำความสะอาด หล่อลื่นถ้าจำเป็น  แต่ในบางกรณี เครื่องชำรุด  วิธีการง่ายๆ คือ การถอดเปลี่ยนเครื่อง จะดีกว่า   งานบริการส่วนมากจะมาด้วยอาการไม่เดิน รังถ่านผุ  เข็มชำรุด วิธีง่ายๆ  ก็คือการถอดเปลี่ยนเครื่อง

 

 

 

ชิ้นส่วนภายในเครื่อง ทำด้วยพลาสติก มีชิ้นส่วนไม่ยุ่งยาก  บางรุ่นจะมี สวิทตำแหน่งนาที นำมาส่งสัญญาณเสียง เพลง เสียงสัตว์ บอกเวลา หรือกลไก ตีบอกเวลา  นอกจากนั้นยังมีวงจร ตุ้มแกว่ง(Pendulum) คล้ายนาฬิกาโบราณ เครื่องประเภทนี้อาจใช้จำนวนถ่านมากหน่อย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาฬิกาปลุก  นาฬิกาตั้งโต๊ะ แบบต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาฬิกาลูกบอล (Ball Clock หรือเยอรมันเรียกว่า Kugeluhr-คูเกิลอัว) ใช้เครื่องนาฬิกาควอท์ ควบคุมมอเตอร์ ให้ตักลูกบอล ขึ้นมา นาที ละลูก

 

 

 

นาฬิกา Quartz เป็นที่นิยมมาก เพราะราคาไม่แพง   ถ้านาฬิกาท่านชำรุด เชิญปรึกษา ดร.คล็อก[โทร 081 684 6705] ยินดีตอบคำถาม และให้บริการ อย่างประทับใจยิ่ง