Kinetic Watch


นาฬิกาใช้ถ่านชาร์จ ภายในเครื่องมีชุดชาร์จถ่าน อาศัยหลักการ ไดนาโม  ได้แก่นาฬิกา Seiko รุ่น

 

นาฬิกาใช้ Solar Cell ชาร์จถ่าน  ผ่านหน้าปัทม