เปลี่ยนถ่าน

ถ่าน ที่ใช้ในนาฬิกาข้อมือ มีสองประเภท คือ ถ่านอาคาไลน์(Alkaline) เมื่อหมดอายุ อาจมีกรดไหลออกมาทำให้ นาฬิกาชำรุด ความจุจะน้อย จึงใช้งานได้ไม่นาน การจ่ายกระแสไฟฟ้าจะไม่คงที่ ดังนั้นจะราคาถูกกว่า

ถ่าน อีกประเภทซึ่ง คุณภาพจะดีกว่า คือถ่านประเภท ซิลเวอร์ออกไซด์ (Sliver  Oxide) บรรจุกระแสไฟฟ้าได้มาก (mAH สูง) ได้เต็ม จ่ายกระแสไฟฟ้า (Power  Discharge) ได้อย่างสม่ำเสมอ ใช้ได้นาน ราคาจะขิ้นอยู่กับขนาด รุ่น และ ใช้กับนาฬิกาแบบใด ถ้าไปเปลี่ยนในห้างฯ จะไม่ต่ำกว่า 500 1,000 บาท  ดร.คล็อก มีถ่านทุกรุ่น คุณภาพเหมือนกันทุกประการ แต่ราคาย่อมเยากว่า 

การเปลี่ยนถ่าน จะทำความสะอาดรังถ่าน กำจัดขี้เกลือ สิ่ง สกปรกบนตัวเรือน บางกรณีอาจต้องเปลี่่ยนซีลฝาหลัง เพื่่อกันน้ำ และเมื่อประกอบเรียบร้อยแล้ว อาจทำการปั่นเข็ม ทำให้นาฬิกาเดินคล่อง แม่นยำ  นาฬิกาที่ไม่ได้ใช้งานนาน หรือพบว่าเครื่องไม่เดิน อาจไม่เป็นเพราะถ่านหมด แต่เครื่องอาจชำรุดได้ ก็จะต้องตรวจสอบ และชี้แจงให้เป็นที่เข้าใจ

ในการบริการถ่าน นาฬิกาโดยทั่วไป ใช้แรงเคลื่อน 1.5 V  ถ้าเป็นข้อมือประเภทดิจิตอลใหญ่ อาจใช้  3 V  ส่วนขนาดถ่านจะมีการกำหนดเป็นหมายเลข เช่น 3xx และอีกระบบจะกำหนดด้วยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง และความหนา เช่น SR 626 : ขนาดวงถ่าน 6 mm. หนา 2.6 mm. เป็นต้น    

ถ่านจะมีผู้ผลิตหลายมาตรฐาน และมีขนาดต่างๆ กัน เพื่อความสะดวกในการเลือกใช้ จึงมีตารางขนาดถ้าน

 

รูป ตารางขนาดถ่าน